home
 

Huidige pagina: Home - Verantwoording

Verantwoording

Het Erasmus College bestaat na de oprichting in 1970 inmiddels meer dan 45 jaar. Sinds die tijd hebben meer dan 12.000 leerlingen hier hun diploma behaald na hun atheneum, gymnasium, havo en (sinds 1986 ook) mavo opleiding.
We hopen dat al die oud-leerlingen met plezier terugkijken op hun schooltijd en er meer van hebben ‘meegenomen’ dan hun diploma. Onze uitgangspunten en visie op onderwijs stellen namelijk uitdrukkelijk dat we meer willen bieden dan voorbereiding op het succesvol doen van eindexamen.

Verantwoording afleggen over wat we in deze dalton- en samenwerkingsschool allemaal doen, toont zich in de dagelijkse praktijk aan onze leerlingen en hun ouders, gedurende een schooljaar en tijdens de schoolcarrière. Als we dat meerjarig goed doen, leidt dat tot tevredenheid bij leerlingen en ouders en daardoor ook tot een goede naam van de school. Dat zorgt er dan voor dat we ook elk jaar weer het vertrouwen krijgen van ouders om hun kind bij onze school aan te melden.

Tot in detail vermelden hoe we onze uitgangspunten en visie op onderwijs vertalen naar onderwijsbeleid, naar activiteitenbeleid, naar leerlingenbegeleidingsbeleid, naar organisatiebeleid, naar personeelsbeleid, naar huisvestingsbeleid, naar financieel beleid en naar de relatie tussen al deze beleidsgebieden, is ondoenlijk.
We kunnen echter wel via onze website, via voorlichtingsavonden, via brochures, via presentaties, voorstellingen, concerten, Erasmus TV en (verantwoordings-)documenten trachten inzicht te bieden wat we doen, waarom we dat doen en met welk resultaat.
Op deze website krijgt u een goede impressie daarvan.
Via deze link komt u op een onderdeel van onze website terecht waar allerlei documenten, procedures, protocollen e.d. zijn terug te vinden. We hopen dat dit mede bijdraagt aan onze verantwoording naar ouders en de samenleving. Mocht u iets missen, vul dan het op Erasmus Info voorkomende contactformulier in, dan gaan we na of we voor aanvulling kunnen zorgen.

442_201610_erasmus_verantwoording.png